Maximaal 6 keer per jaar naar het Museum?

MuseumkaartNota Bene: ga je vaker dan 6 keer met je Museumkaart naar het museum, dan zijn de gevolgen niet te overzien! 🙂

“Zolang houders niet vaker dan zes keer per jaar een museum bezoeken, is de kaart voor de stichting Museumkaart rendabel. Gaan kaarthouders vaker, dan legt zij geld toe.”

De Museumkaart blijft een wonderlijk instrument om museumbezoek promoten. Bij “excessief gebruik” door kaarthouders (deze formulering komt uit het jaarverslag) komt de financiering van de kaart in de problemen.

Hoe zit dat? De exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de stichting Museumkaart, met als doel het (herhaal)bezoek aan de musea te bevorderen. En juist dat herhaalbezoek blijkt ongewenst want kostbaar. Museumbezoek is dus op zich prima, maar niet vaker dan 6 keer… Liefst minder – uit exploitatieoogpunt. Begrijp jij het nog?

Zie ook het artikel in NRC Handelsblad van gisteren: Museumkaart wordt opnieuw vijf euro duurder. “De prijs van de museumkaart gaat vijf euro omhoog voor volwassenen. Jongeren betalen 2,50 euro extra. De prijs moet worden verhoogd door het enorme succes van de kaart”.

Meer dan een miljoen mensen hebben een Museumkaart, dat is zeker een mooi succes. De kaart genereert een enorme hoeveelheid museumbezoeken en daardoor inkomsten voor de musea. Musea krijgen een percentage van ongeveer 50 a 60% van de toegangsprijs per kaartbezoeker vergoed van de Stichting Museumkaart.

Jammer genoeg is de kaart als instrument beperkt inzetbaar. Door ten alle tijde gratis naar het museum te kunnen, is de kaart bijvoorbeeld niet geschikt als middel om museumbezoek te spreiden (op de kalme maandag met extra korting naar FOAM, Stedelijk, van Gogh of Rijks). Ook is er geen geld over om het programma van de musea extra onder de aandacht te brengen, zo is het papieren magazine geschrapt vorig jaar vanwege de kosten.

Uit financieel oogpunt lijkt het gunstig om nieuwe kaarthouders te werven onder doelgroepen die minder dan 6 keer per jaar het museum zullen bezoeken. Dat staat wel een beetje haaks op het gewenste herhaalbezoek dat de grondslag is van de Museumkaart. Het lijkt ons een lastige puzzel voor de Museumkaart, een spagaat waar eens creatief en met open blik naar gekeken zou moeten worden.

Als eerste informatie ontvangen over nieuwe edities en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: