Disclaimer

Stichting We Like Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. We Like Art is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van zijn website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie. Prijzen van kunstwerken zijn continue in ontwikkeling, wij proberen prijsinformatie altijd actueel te houden, maar kunnen hierop niet 100% garantie geven. Dit geldt tevens voor beschikbaarheid van kunstwerken.

We Like Art behoudt zich het recht voor om te allen tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

We Like Art is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.welikeart.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op onze website behoren toe aan We Like Art. De teksten en informatie op de websites van We Like Art mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de We Like Art.

De copyrights van de kunstwerken behoren toe aan de betreffende kunstenaars.

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. ┬ę c/o Pictoright Amsterdam 2012; van kunstenaars niet aangesloten bij Pictoright zijn de rechten geregeld met de kunstenaars.

Als eerste informatie ontvangen over nieuwe edities en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: