Residue Amsterdam – ARJA HOP en PETER SVENSON

Arja Hop en Peter Svenson maakten een veel geprezen tentoonstelling bij Huis Marseille in 2020. Ze houden zich als kunstenaarsduo bezig met natuuronderzoek en het werken met plantextracten. Ze weten de natuur te vangen met hun fotogrammen en kleurcomposities. De kleurextracten van planten worden geconserveerd op fotografisch materiaal in de vorm van unieke kleurenreeksen, van een tiental tot een honderdtal kleurvlakken. Speelsheid, vindingrijkheid, wetenschap en experiment gaan hand in hand. De aan locatie gebonden fotowerken zijn betoverend in hun micro- en macrobeleving.

Residue Amsterdam selection (2014-2019)

We zijn heel blij dat we tijdens Unseen en de komende weken het werk van Arja Hop en Peter Svenson kunnen tonen op ons kantoor. Je bent komende zondag van harte welkom om te komen kijken naar hun foto’s en residuewerken.

Speciaal voor We Like Art selecteerden het kunstenaarsduo een groep van 21 residuen uit hun Amsterdam Residue project. Goed om te weten, deze werken zijn als individuele print te koop of als groep.

Het werk van Hop en Svenson gaat over analoge fotografie in zijn meest elementaire vorm. Ze onderzoeken onze relatie tot de natuurelementen door gebruik te maken van fysische en chemische processen en filmmateriaal. Hoe het beeld ontstaat is van primair belang.

 

Peter Svenson / Arja Hop, Huis Marseille 2020, foto Eddo Hartmann

De Residu projecten gaan over de plantenwereld in al haar stoffelijkheid en schoonheid. Haar appel aan de menselijke zintuigen is hun onderzoeksgebied. Hoe verhouden mens en flora in een omschreven geografisch gebied zich tot elkaar? Hoe is de waardering van de mens voor de natuur op een (eigen) stuk grond? En hoe is deze relatie in andere delen van de wereld?

 

Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021), Luzerne, Nieuwe Herengracht

Hop en Svenson houden zich bezig met een plantaardige kleurstoffen onderzoek door extracten te maken uit wilde planten die groeien in de rafelrandjes van Amsterdam: bouwterreinen, industrieterreinen, spoor- en wegbermen, slootkanten, braakliggende terreinen en plantsoenen.

We vroegen de kunstenaars over hun diverse projecten.

Kunnen jullie iets vertellen over jullie project Residue Amsterdam (2014-2019)?

In Amsterdam, stad aan de Amstel, met zijn karakteristieke stadsecologie waar mens en natuur dicht op elkaar leven en zich constant aan elkaar moeten aanpassen, verrichtten wij de afgelopen jaren veldwerk voor onze serie Residue Amsterdam. We concentreerden ons op wilde planten die uit zichzelf op bepaalde plekken opkomen en zich door de stad verspreiden zonder (opzettelijke) tussenkomst van mensen.

 

Residue Amsterdam selection (2014-2019)

We willen stilstaan bij deze spontane aanwezigheid van planten die overal om ons heen zijn maar waar we normaal gesproken niet naar omkijken. Het werk is een poging om ons als mens met de plantenwereld te identificeren of op zijn minst te doen laten beseffen dat de mens natuur is en daardoor gelijkwaardig is aan planten en andere natuurfenomenen, een pleidooi voor opmerkzaamheid en bescheidenheid ten aanzien van natuur.

 

Residue Amsterdam, Plant name: Hairy st.John’s-wort, Hypericum hirsutum, locatie: Riekerweg, Nieuw West

Welke technische stappen ondernemen jullie per plantenextract om te komen tot het eindresultaat: de Chromogenic prints op Kodak Endura?

In het begin van onze samenwerking werden we geconfronteerd met het probleem: Hoe voorkomen we dat de plantaardige kleurstoffen oxideren? De oplossing bleek in plaats van ze als aquarel op papier te representeren, ze om te zetten op fotografische materiaal met het gebruik van een al bestaande technologie.

We gaan als volgt te werk. We nemen zwart wit vlak film en halen de foto emulsie eraf zodat we de filmdrager en gelatine laag overhouden waarna we ze in de plantaardige kleurstof leggen, te drogen hangen en daarna nog achtmaal terug in de vloeistof dopen en weer te drogen hangen zodat een verzadiging van kleurstof op de film ontstaat om uiteindelijk tot een kleuren dia te komen.

Vervolgens reproduceren we deze op een kleuren negatief film. Dit geeft ons de mogelijkheid een uitvergroting van de kleur te maken en op fotopapier af te drukken. Hiermee kunnen we niet alleen de kleur maar ook de structuur van de kleurstof zichtbaar maken. Aangezien er geen analoge technieken meer bestaan om een kleurendia om te zetten op fotopapier waren we genoodzaakt zelf een camera te bouwen uit onderdelen van een vergroter.

 

Amsterdam Residue, Common hollyhock, Alcea rosea, locatie: Archimedesweg, Oost

Hoe komen die bijzondere haast glas-in-lood-achtige kleuren tot stand?

Elke kleur van een plant is opgemaakt uit twee kleurstoffen, wat een soms enigmatisch en vaak zeer treffend en emotioneel resultaat geeft.

 

Rumix & Artemisia, Ridderzuring / Rumex obtusifolius (L.), Nijmegen-noord Waaloever, Buitendijks M (2021) en Bijvoet / Artemisia vulgaris (R.), Nijmegen-noord Waaloever, Buitendijks M (2021)

Jullie Rumex & Artemisia reeks is een project waar jullie nog volop aan werken. Zuring en Bijvoet komen veel voor als inheemse plantensoorten. Dat biedt mogelijkheden om de kleurextracten te vergelijken. Kunnen jullie wat meer vertellen over dit project?

De Rumex en Artemisia zijn twee planten die bijna overal voorkomen. Ze zijn interessant omdat ze de eigenschap hebben hyperaccumulator te zijn, dat wil zeggen dat ze potentieel toxische elementen uit de grond op kunnen nemen en dit onder andere opslaan in hun bladeren.

 

Rumix & Artemisia, Chromogenic print – Kodak Endura, verlijmd op aluminium, in een baklijst van Mertens, 
75 x 60 cm

Wij verzamelen telkens deze twee soorten planten uit steeds dezelfde omgeving, dat doen we van verschillende locaties door het hele land. We documenteren nauwgezet omgevingsomstandigheden, bodemsoort, locatie en datum. De zuring geeft met name rode tinten, de bijvoet groenige. We willen de verschillen en overeenkomsten van al deze gegevens in kaart brengen om uiteindelijk tot een uitgebreide visuele vergelijking te komen. (Bekijk hier 8 tweeluiken uit de serie Rumix & Artemisia)

 

Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021)

Jullie verzamelden spontaan groeiende planten in Amsterdam die in bermen langs wegen, langs grachten en in verlaten hoekjes in de stad groeien: Spontaneously occurring plants in Amsterdam?

In de Spontaneously occurring plants in Amsterdam worden de planten zoals we ze in de stad aantreffen ter plekke gefotografeerd met de Mamiya 330 twin-eye, deze camera biedt de mogelijkheid vanuit een zekere intimiteit te fotograferen. Het standpunt is vaak zo laag mogelijk, ‘plant-perspectief’ waarbij de wilde planten centraal staan en enkele elementen van de stad worden geciteerd.

 

Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021), Muursla, Armbrug, Oudezijds Voorburgwal

Tijdens de eerste lockdown konden we voor een korte periode wilde planten aantreffen en fotograferen in het oude stadshart van Amsterdam, de Wallen zijn normaal gesproken niet begroeit met spontane planten gezien de intensieve schoonmaak en vele toeristen en ook fotograferen is er dan niet mogelijk.

Jullie botanische alchemie raakt aan zowel wetenschap als poëzie. Hoe beleven jullie dit zelf?

We werken intuïtief, maar volgen ook een nauwgezette technische en systematische aanpak. Dit gaat volgens een proces van observeren, determineren, in kaart brengen en vervolgens vertalen in analoog fotografische beelden.

 

Wall lettuce / Mycelis muralis, Maxwellstraat Amsterdam-oost (quadriptych), 320 x 100 cm, Huis Marseille 2020, foto: Eddo Hartmann

Kunnen jullie wat vertellen over de monumentale fotogram van de Muursla in de Maxwellstraat? Hier is geen camera bij aan te pas gekomen?

Muursla is een fotogram op Orthochromatische film van 8 – 10 inch. gemaakt in vier stappen dat wil zeggen op vier aparte filmsheets. In de doka met rood licht, wordt de plant onder de vergroter gepositioneerd op de onderliggende film.

 

Fragment Wall lettuce / Mycelis muralis, Maxwellstraat Amsterdam-Oost, 80 x 100 cm

Het is zaak snel te werk te gaan de Muursla heeft tengere bloempjes, knoppen, stengel en bladeren, de plant kan snel verleppen. Vervolgens is er een zilvergelatine afdruk op bariet van gemaakt.

 

Arja Hop en Peter Svenson

Op dit moment werken jullie aan een nieuw project in Mannheim, onderdeel van een grote museumshow in 2022?

We zijn gevraagd door Zephyr, Raum für Fotografie te Mannheim om de stad Mannheim op onze fotografische wijze te onderzoeken. De Rijn en de stroomdalflora staan in dit project centraal. Het industriële karakter van Mannheim en zijn geschiedenis zal bepalend zijn in dit werk. Na zeven weken veldwerk heeft het project al enige vorm aangenomen maar is nog volop in ontwikkeling.

 

Residue Amsterdam selection (2014-2019)

Afmeting van de hele reeks van 21 Residuen: circa 100 x 180 cm (2 cm tussenruimte)
Afmeting per residue: 31 x 24,6 cm

De Chromogenic prints on Kodak Endura zijn verlijmd op aluminium, met ophang frame.
De residuen zijn als set van 21 exemplaren beschikbaar in een oplage van 2.
De individuele residuen zijn hiernaast individueel beschikbaar in een oplage van 5 (+2AP).

Prijs van de hele set van 21 residuen: € 8.000
Prijs per residue: € 400

 

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Residue Amsterdam selection (2014-2019)
  € 8000,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Residue Amsterdam (2014-2019), een residue naar keuze
  € 400,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021) – Lucerne / Medicago sativa / Luzerne, Nieuwe Herengracht
  € 1200,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021) – Common toadflax / Linaria vulgaris / Vlasbekje, Mauritskade
  € 1200,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021) – Wall lettuce / Mycelis muralis / Muursla, Armbrug, Oudezijds Voorburgwal
  € 1200,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Spontaneously occurring plants in Amsterdam (2014 – 2021) – Black elder / Sambucus nigra / Gewone vlier, Holterbergweg
  € 1200,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Rumix & Artemisia (2021)
  € 3750,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Residue: Hard shield-fern / Polystichum aculeatum, Amsterdamse bos (2015) (XL)
  € 6750,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Wall lettuce / Mycelis muralis, Maxwellstraat Amsterdam-Oost (vierluik), 2015
  € 10680,-

 • Arja Hop en Peter Svenson

  Residue: Hard shield-fern / Polystichum aculeatum, Amsterdamse bos (2015)
  € 550,-

Als eerste informatie ontvangen over nieuwe edities en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: